FAKTORIA s.c. • 25-304 Kielce, ul.Duża 7 • www.faktoria.net.pl
Powrót


INHIBITOR KOROZJI – GFP-S

 

Produkt GFP-S jest produktem nowej generacji, łączącym dotychczasową wiedzę z prężnie rozwijającą się dziedziną jaką jest nanotechnologia. Ma zastosowanie w paliwach ciekłych, ze szczególnym wskazaniem na paliwa typu LPG.

Zastosowanie unikalnej formuły pozwoliło na obniżenie ilości stosowanych substancji aktywnych (maksymalnie obniżona aktywność substancji powodujących korozję przy jednoczesnym zwiększeniu aktywności inhibitorów).

Inhibitory to substancje zmniejszające lub eliminujące wpływ agresywnego środowiska powodującego korozję. Rozróżnia się trzy rodzaje inhibitorów:
 • elektrochemiczne,
 • chemiczne,
 • fizyczne.

Produkt GFP-S jest produktem zawierającym zarówno inhibitory chemiczne jak i fizyczne, które nie konkurują ze sobą, ale się wzajemnie wspomagają.

Inhibitory chemiczne mogą reagować zarówno z materiałem (metalem) i utworzyć powłokę ochronną, jak i samym medium (gazem LPG) lub jego składnikami i w ten sposób ograniczać jego agresywność.

Inhibitory fizyczne tworzą powłokę adsorpcyjną na powierzchni metalu, która blokuje reakcje korozyjne.

Jako, że nie ma inhibitorów o uniwersalnym zastosowaniu, muszą one być w każdym przypadku specjalnie dobrane i sprawdzone.

»
FAKTORIA s.c. • 25-304 Kielce, ul.Duża 7 • tel./fax: +48 41 344 24 78 • www.faktoria.net.pl
© FAKTORIA S.C – Kielce by Artur Okła & Sebastian Murzynowski