FAKTORIA s.c. • 25-304 Kielce, ul.Duża 7 • www.faktoria.net.pl
Powrót


Szereg prowadzonych badań pozwolił nam opracować wyjątkową formułę, która przy minimalnym dodatku środka GFP-S (poniżej 250ppm) powoduje maksymalną ochronę przed korozją (przy stosowaniu zgodnym z instrukcją obniża klasę korozji, badanej zgodnie z normą PN-EN ISO 6251:2001, z klasy 3 na klasę 1 – w badaniach laboratoryjnych udało nam się zmniejszyć klasę korozji z czwartej na pierwszą, jednak nie jesteśmy w stanie zagwarantować takiej skuteczności, jako że klasa korozji 4, badana zgodnie z normą PN-EN ISO 6251:2001, jest skutkiem stężenia substancji korodujących od pewnego stężenia do stężenia tych substancji bliżej nie ograniczonego w górnym zakresie).

Ze względu na czułość medium, jakim jest LPG (głównie ze względów bezpieczeństwa – niekontrolowana reakcja w wysoce łatwo palnym środowisku), przy doborze inhibitora chemicznego staraliśmy się dobrać taki inhibitor, który będzie w jak najmniejszym stopniu reagował z gazem LPG i jego składnikami. Zastosowany inhibitor tworzy monowarstwę na powierzchni metalu, grubości rzędu nanometrów (nie zauważalna nawet przy zastosowaniu najlepszych mikroskopów optycznych), która tworzy skuteczną ochronę przed środkami powodującymi korozję.

W celu zwiększenia skuteczności naszego produktu zastosowaliśmy również inhibitory fizyczne oraz dodatki osłabiające działanie (aktywność) często spotykanych czynników korodujących w gazach LPG. Jako, że adsorpcja fizyczna nie wymaga pokonania wysokiej bariery aktywacji, jaka pojawia się w przypadku adsorpcji chemicznej, produkt GFP-S chroni powierzchnie metalowe już w pierwszej fazie kontaktu gazu z powierzchnią. Stosowane dodatki tworzą przyjazne środowisko przy powierzchni metalu faworyzując reakcję inhibitora z metalem, a nie ze środkiem powodującym korozję.

«
»
FAKTORIA s.c. • 25-304 Kielce, ul.Duża 7 • tel./fax: +48 41 344 24 78 • www.faktoria.net.pl
© FAKTORIA S.C – Kielce by Artur Okła & Sebastian Murzynowski